CENY SLUŽEB

- cena nájmu za kancelářské prostory činí
- cena za ostatní plochy činí

950,- Kč/m2/rok
550,- Kč/m2/rok

OSTATNÍ SLUŽBY
- vodné, stočné
- pojištění budovy
- odvoz odpadů
- internetové připojení
Tyto služby se účtují poměrově na jednotku plochy nebo počet osob.

- spotřeba elektrické energie
(vytápění - el. přímotopy, ostatní odběr)
Pronajaté prostory mají samostatné měření proudu. Nájemce uzavře smlouvu s dodavatelem elektrické energie a jemu hradí na základě daňového dokladu odebranou energii.